HISTÓRIA Kráľovských botanických záhrad v Peradeniya

PDF Tlačiť E-mail

História Kráľovských botanických záhrad

História Kráľovských botanických záhrad, ako sme sa už zmienili v poslednom článku, sa datuje do roku 1371. Avšak neskôr, v rokoch 1747 až 1780, sa z tohto miesta stala Kráľovská záhrada.

Kláštor „vihare“ a stupu (v našom ponímaní dóm, kde sú uložené aj relikvie) „dagoba“ postavili počas vlády kráľa Wimaladharmasuriya, následne ich zrekonštruoval kráľ Rajadhi Rajasinghe. Vihare a dagoba boli však zničené Angličanmi počas okupácie mesta Kandy. Slávna historická bitka o dedinku Gannoruwa medzi kráľom Rajasinghe II a Portugalčanmi sa konala na severnej strane spomínanej rieky. Na tomto mieste mal svoje sídlo kňaz, až kým v roku 1821, šesť rokov po definitívnom dobytí Kandyjského kráľovstva, tu Alexander Moon založil oficiálne záhradu.

V roku 1810 bola podľa rady Sira Josepha Banksa na Ostrove otrokov ("Ostrov otrokov" je predmestie hlavného mesta Srí Lanky Colombo. Názov, resp. pôvod tohto označenia pochádza z dôb počas okupácie a správy tohto územia Britmi. Odkazuje na skutočnosť, že tu boli držaní otroci, prevažne z Afriky. Momentálne sú na tomto území mesta sústredené hotely a nákupné centrá. - pozn. D. T.) otvorená záhrada nazvaná Kew a za jej správcu bol menovaný William Kerr. V roku 1813 záhradu z Ostrova presunuli do mesta Kalutara (mesto vzdialené približne 40 km južne od Colomba, je to tretie najväčšie mesto na Srí Lanke. - pozn. D. T.) pretože hospodárske plodiny sa tu mohli pestovať vo väčšom množstve ako na Ostrove otrokov. Kerr zomrel v roku 1814 a v roku 1821 bola záhrada počas vedenia jeho nástupcu Alexandra Moona definitívne presunutá do Peradeniya, keďže toto mesto bolo považované za priaznivejšie a lepšie prispôsobené pre plánované botanické zariadenie. Presun exotických rastlín zo záhrady v meste Kalutara trval pod vedením niekoľkých ďalších správcov minimálne až do roku 1843.

Otvorením Kráľovskej botanickej záhrady v meste Peradeniya počas jej spravovania Alexandrom Moonom bola najskôr sprístupnená iba juhozápadná časť záhrad, pričom sa tam pestovala prevažne škorica a káva. V roku 1824 Moon vydal svoj „Katalóg cejlónskych rastlín“, v ktorom uvádza pôvodné i botanické názvy 1 127 rastlín vyskytujúcich sa práve na tomto ostrove. Od roku 1844 začala byť táto inštitúcia, do ktorej čela bol vymenovaný George Gardner, aktívnejšou, slobodnejšou a prospešnejšou, čo platí až dodnes. Pred jeho vymenovaním bolo zo 147 akrov kultivovaných iba 40, pričom väčšia časť plochy sa využívala na pestovanie východoindického chlebovníka, kokosových orechov a zeleniny určenej na predaj vládnym splnomocnencom v meste Kandy. Časti džungle boli vyčistené, vznikli nové cestičky a začalo sa pestovať množstvo nových rastlín. Gardnerovou hlavnou náplňou práce bolo skúmanie flóry tejto krajiny, a tak sa zbierka rastlín čoraz viac rozširovala. Zomrel v roku 1849 v meste Nuwara Eliya a jeho nasledovníkom sa stal Doktor G. H. K. Thwaites, ktorý záhrady efektívne spravoval viac ako 30 rokov, prispel k vývinu krajinných prvkov, rozšíril vedomosti o lokálnej flóre a preslávil ju ako slávnu vedeckú inštitúciu po celom svete. Svoje vedomosti zhrnul v knihe „Enumeratio Plantarum Zeylanieae“. Botanické záhrady v Hakgale boli založené v roku 1861 pri uvedení chinínovníka na tomto ostrove a v roku 1876 vznikla pri uvedení kaučuku botanická záhrada Henarathgoda v meste Gampaha.

Nástupcom Doktora Thwaitesa sa stal Doktor Henry Trimen. Vďaka jeho schopnému riadeniu krása a prospešnosť záhrad výrazne napredovala. Trimen založil Múzeum hospodárskej botaniky a otvoril ďalšie záhrady v mestách Badulla a Anuradhapura. Taktiež začal pracovať na svojej knihe s názvom „Flóra Cejlónu“, ktorú však po jeho smrti v roku 1896 dokončil až Sir Joseph D. Hooker. V tomto roku sa nástupcom Trimena stal Doktor J. C. Willis, a odvtedy sa začala nová vedecká práca tejto inštitúcie. Vo svojich počiatkoch sa činnosť sústredila najmä na zavedenie a aklimatizáciu úžitkových a okrasných rastlín, avšak postupom času sa do popredia záujmu dostávali hospodárske plodiny a poľnohospodárstvo, čo malo za následok vznik Oddelenia poľnohospodárstva v roku 1912. H. F. Macmillan, ktorý bol menovaný za kurátora v roku 1895, sa v roku 1912 stal správcom botanických záhrad a v roku 1914 sa kurátorom stal T. H. Parson. Počas obdobia spravovania záhrad Macmillanom sa úroveň a rozloha záhrad zväčšila. Macmillan vydal aj knihu s názvom „Príručka tropických rastlín a záhradkárstva“. Macmillan v roku 1925 odišiel na dôchodok a T. H. Parson pokračoval v úlohe kurátora až do roku 1945. D. M. A. Jayaweera bol v roku 1945 menovaný za správcu a práve vďaka nemu máme dnes bohaté vedomosti o liečivých rastlinách a orchideách Srí Lanky. D. T. Ekanayake, ktorý sa v roku 1971 stal správcom, bol priekopníkom trendov v oblasti pestovania rastlín na Srí Lanke. D. B. Sumithraarachchi sa ako riaditeľ Národných botanických záhrad zaslúžil o výrazné zlepšenie stavu botanických záhrad a úspešne tu vykonával taxonomickú prácu, až kým zo záhrad odišiel v roku 1998.

V roku 2006 bola založená nová botanická záhrada Mirijjawila neďaleko mesta Hambantota, pričom ide o prvú botanickú záhradu založenú po získaní nezávislosti Srí Lanky. Táto až 300 akrová botanická záhrada je na Srí Lanke najväčšou záhradou, ktorá sa špecializuje na zachovávanie rastlín suchých a aridných (púštne, bezvodé, vyprahnuté - pozn. D. T.) regiónov. Ďalšia botanická záhrada Ilukowita bola založená v meste Avissawella a špecializuje sa na ochranu rastlín vlhkejších zón mimo ich vlastného biotopu. Do roku 2016 je naplánované založenie ďalších piatich botanických záhrad.

Dnes sa Kráľovské botanické záhrady podieľajú na vedení a rozvoji jednotlivých botanických záhrad, národných herbárov, záhrad s liečivými rastlinami, záhrad, ktoré sú súčasťou štátnych a firemných sídiel Jeho Excelencie Prezidenta, váženého premiéra, ďalej vojnových cintorínov Britského spoločenstva národov, posvätného stromu „Bo“ (Ficus religiosa) v meste Anuradhapura a mnoho ďalších historických stromov na Srí Lanke.

 

(Zdroj: preložené z materiálov Kráľovských botanických záhrad, Peradeniya, Srí Lanka)


Ďalšie informácie o tejto nielen v názve, ale aj v skutočnosti a právom označovanej kráľovskej botanickej záhrade nájdete TU.

 

 

Copyright © 2013, HOYA, s.r.o. All rights reserved

 
Rady a tipy všetky články
RASTLINY KTORÉ PRIŤAHUJÚ SMOLU - SKUTOČNE? 3.časť - REZANÉ KVETY A KYTICE Iste sa nenájde nik, kto po tom, čo dostal kyticu rezaných kvetov do daru, ju ihneď šmarí do koša. U nás na Slovensku je zauívaným zvykom nosiť na akúkoľvek príležitost kvety. Inde sa zase nosia len na cintoríny alebo sú dokonca považované za symbol smrti. Aj keď odrezané či odstihnuté kvety vo váze rýchlo hynú, neznamená to, že by ste sa teraz mali vyhýbať všetkým kvetinárstvam. Pohľad na pekne naaranžované kytice je vskutku povznášajúci. V dnešných časoch dostať v obchodoch s kvetmi nielen široký sortiment rezaných kvetov ale aj celú plejádu prípravkov, ktoré dokážu predĺžiť ich životnosť vo vázach. Existuje zopár trikov, ako narábať s rezanými kvetmi, aby ste sa z nich mohli tešiť čo najdlhšie. Podobné platia aj pre aranžmány do aranžovacej hmoty napichané kvety. Čo si všímať, aby vám kvety v kyticiach alebo aranžmánoch vydržali čo najdlhšie?   - Ak je to možné, uchovávajte kvety, ktoré ste dostali pri nejakej príležitosti na miestach bez priameho slnečného žiarenia, mimo výhrevných telies a bez prievanu. Pri teplotách nad 20°C začína u kvetov proces zmien, ktoré urýchľujú ich hynutie. Ak vy sami kúpite v predstihu kyticu určenú pre niekoho iného, skladujte ju pokiaľ možno v chladnej miestnosti. Ideálne je chladiace zariadenie s nastavenými teplotami od 5 do 10°C ale postačí aj chladná nevykurovaná miestnosť.     - Neukladajte kvety do blízkosti televízorov, kde ich vyžarujúce teplo rovnako môže spustiť proces umierania kvetov. - Ak ste skúsenými pestovateľmi rastlín, iste viete, že mnohým kvitnúcim izbovým rastlinám sa dá napomôcť kvitnutiu tak, že k nim umiestnite ovocie. To totiž vylučuje etylén, ktorý vyvoláva v rastlinách ich rozkvitanie. U kvetov vo váze je etylén však rozsudok smrti. Vyvarujte sa preto vystaveniu kytice pri ovocí ako banán, jablká či citrusy. - Aj čistota vázy má vplyv na trvácnosť kvetov. Preto pred použitím vázu dôkladne umyte a poriadne vnútro vypláchnite.     - Samotná voda by mala byť izbovej teploty až mierne teplá. Voda sa samozrejme odparuje tým viac, čím je teplota v miestnosti vyššia. Preto vodu pravidelne dolievajte a po 2-3 dňoch (keď ste použili výživu) ju pri prvom výskyte hnilôb celkom vymeňte. Pri výmene nezabudnite tiež stonky zostihnúť. - Na trvácnosť kvetov majú veľký vplyv aj listy kvetov. Pred vložením kvetov do vázy je lepšie čo najviac listov odstrániť. Čím väčšie sú listy, tým silnejšie bude aj vyparovanie vody z nich. Zabránite tak ich rýchlemu ovädnutiu, čo je na prvý pohľad nepekné. Rovnako odstránením listov zabránite aj vzniku hniloby, ktorá spôsobí únik škodlivých látok do vody. Vidieť to najmä u ruží, orgovánu či chryzantém. - Je lepšie zoskupovať kvety kvitnúce v tom istom období. Takisto myslite na to, že určité kvety vyniknú vo váze samé, čiže ich nekombinujte s inými. Napríklad narcis si vo váze vystačí aj sám, keďže do vody vypúšťa látky, ktoré spôsobujú hynutie konkurenčných kvetov. Ak však spozorujete v kytici prvé zvädnuté kvety, odstráňujte ich priebežne.     - Nedostatočný príjem vody alebo jej znečistenie sa prejavuje skorým zväsením hlávok kvetov. Bohužiaľ, ak v obchodoch, kde sú ponúkané aj kvety, použijú znečistenú vodu, uchovateľnosť kvetov sa nepredĺži, aj keď si vy necháte doma na tom záležať. Preto radšej nekupujte hotové kytice v obchodoch, v ktorých nepatria kvety k hlavnému artiklu ponuky. Navyše, v týchto obchodných sieťach nie sú prostriedky na zabezpečenie kvetov proti vädnutiu. - u aranžmánov skontrolujte, či je aranžovacia hmota dostatočne vlhká, ak nie je, dolejte vodu - dolievať môžete aj vodu, do ktorej ste nechali rozpustiť výživu pre kvety   - ak to nie je nutné, nevyberajte z aranžmánu jednotlivé kvety. Vyberajte len s príznakmi zhnitia či usušenia. Ak kvety sklopia svoje hlávky, je to znak, že im chýba voda. Vyberte ich preto z aranžmánu, stonku zrežte a kvet nechajte voľne ponorený vo vode (najmä hortenzie). Po napití vodou ich môžete zapichnúť naspäť do aranžmánu. V neposlednom rade, rovnako ako u kvetináčových rastlín, aj u rezaných kvetov platí, že čím lepšie kvety samé si vyberiete, tým dlhšie aj vydržia. Čo to znamená? Ak idete s kyticou gratulovať o pár dní, nechajte si radšej zhotoviť novú kyticu z kvetov, ktoré sú aktuálne v ponuke. Máte tak akú - takú istotu, že vyhotovená kytica podľa vášho výberu ešte zopár dní, kým sa vyberiete za gratulantom, vydrží. Aj keď bývajú v ponuke už hotové kytice, nie vždy musia byť vyhotovené hneď v deň predaja. Ak sa totiž nepredajú, bývajú udržiavané v špeciálnych chladiacich zarianeniach. Takže môžu vydržať takmer neporušené aj niekoľko dní.  Ak však potrebujete kvety hneď v ten daný deň, môžete si vyberať aj z už zhotovených kytíc. Pri kúpe kytíc myslite aj na ďalšiu skutočnosť: rezané kvety, kým sa dostanú do obchodov, môžu byť dodatočne upravované. A to buď hneď v zahradníctvach, kde sa pestujú, v skladoch alebo aj v kvetinárstvach. Týka sa to najmä rezanej zelene, listov, ktoré bývajú striekané leskom. Niektoré kvety (napríklad chryzantémy, ruže a tulipány) sú zase umelo dofarbované. Už na hotové kytice, aby vydržali čerstvé a pekné čo najdlhšie, sa zvykne aplikovať postrek proti nadmernému vyparovaniu vody, čo je síce z jednej strany dobré. Kvety tak vydržia aj v teplejších dňoch či miestnostiach. Je potrebné si však uvedomiť, že všetky látky či postreky sú chemikálie, ktoré sa postupne do ovzdušia vyparujú a môžu narobiť problémy napríklad alergikom. Niektoré kvety (ľalie) majú extrémne silnú prirodnú arómu.    Copyright © 2017, HOYA, s.r.o. All rights reserved Uložiť
2.11.2017 viac »
RASTLINY KTORÉ PRIŤAHUJÚ SMOLU - SKUTOČNE? 2.časť - KAKTUSY Ďalšiu skupinu rovnako zaznávaných rastlín s pokryvenou povesťou tvoria KAKTUSY. Podobne ako u bonsajov, aj u kaktusov je to dané ich morfologickými znakmi. Na ich lodyhách sa nachádzajú tŕne, ktoré bodajú, a tým signalizujú negatívnu energiu. Nakoniec, tŕne slúžia kaktusov vo voľnej prírode na obranu. Preto by sa mohlo zdať, že starostlivosťou o kaktusu si takto vytvárate zárodky pre choroby, nešťastia či straty.   Získali si srdcia mnohých, aj keď "kvety" na nich nalepené, sú slamienky (Helichrysum): Nešťastie však nechodí po horách ale po ľuďoch, nezvaľujte preto prípadnú nepriazeň osudu na rastliny, kaktusy. Isto, ostňom je lepšie sa vyhnúť a, pravda, v rodine s malými deťmi to platí dvojnásobne. Ak by ste sa však mali orientovať iba podľa detí, domácnosti by zívali prázdnotou. Patria medzi obľúbené druhy kaktusov: Bradavkovec (Mammillaria): Preto je namieste zdravý rozum. - nevystavujte a nedržte kaktusy na miestach, kde prespávate. Ostne skutočne nepridajú na kvalite vášmu spánku. - vyvarujte sa umiestnenia kaktusov na miestach, kde sa pohybujú malé deti, ktoré by sa o ne mohli začať zaujímať viac, ako je vám milé. Takisto neumiestňujte kaktusy na miestach, kde je čulý pohyb alebo sa tam zdržiava viac ľudí. - ak ste v mladosti pestovali kaktusy, nemusíte sa ich teraz v neskoršom veku vzdávať. Umiestnite ich radšej na menej dostupné miesto vyhradené len pre ne. Prípadne, ak máte možnosť, do oddelenej, inak ohraničenej miestnosti alebo miestnosti s obmedzeným vstupom. Vytvorte si kaktusárium.     - Ak sa však kaktusov nedokážete vzdať a radi by ste im venovali "dôstojnejšie" miesto u vás doma alebo v práci, vyberte im priestor pri počítači, televízore či akomkoľvek zariadení tvoriacom elektromagnetické žiarenie. O tejto schopnosti sa vie naozaj veľmi málo, a pritom vám vďaka nej kaktusy vedia naozaj pomôcť. Viete napríklad, že sa už robili pokusy na žeruche a vplyve žiarenia z mobilných telefónov a smartfonov na ňu? Zistilo sa, že v bezprostrednej blízkosti wifi rútera nedokážu žiť a ďalej rásť, dokonca rýchlo uhynú. Naproti tomu, kaktusy sú "vybavené" vhodným ochranným "obrnením", a preto sú priam predurčené na tento účel. Pamätajte na známe "klin sa klinom vybíja". Ďalší dôvod, prečo sa ich nevzdať: aj kaktusy sú rastliny a pri dobrej starostlivosti sa vám dokážu odvďačiť svojimi kvetmi. Vzdali by ste sa ich len kvôli ich ostňom?   Copyright © 2017, HOYA, s.r.o. All rights reserved
2.11.2017 viac »
RASTLINY KTORÉ PRIŤAHUJÚ SMOLU - SKUTOČNE? 1.časť - BONSAJE Iste nám dáte za pravdu, že každý si svoj priestor doma alebo v práci dozdobuje po svojom. Tomu, čo si nakoniec vyberiete, by ste mali venovať dostatok pozornosti. Prečo? Nie všetky izbové rastliny sú totiž nositeľmi pozitívnej energie. Alebo je to celkom inak? Z našich stránok už viete, že napríklad vašu finančnú situáciu dokáže podporiť tzv. "bankovkový stromček" či "stromček plný peňazí" (Pachira aquatica). Rastlina s ľudovým názvom "rodinné šťastie" (Soleirolia soleirolii alebo tiež Helexine) zase dáva tušiť, kvôli čomu si získala sympatie... Tieto druhy, a nielen tie, prinášajú do domácností radosť a potešenie zo života. Niektorým je možno známa skutočnosť pestovať si doma tzv. "šťastný bambus" - Lucky bamboo, či už vo forme 1 či viacerých stoniek, ktoré sú vložených do vázy alebo akejsi pyramídy vytvorenej z množstva zrezaných, ozdobnou šnúrkou spojených a novými výhonmi narašených stoniek. Existujú však aj také izbové rastliny, ktorým by ste sa mali vyhýbať, pretože sú nosičmi negatívnej energie. Pozrime sa preto na ne bližšie. V nasledujúcich videách sú zobrazené najčastejšie podoby v obchodoch s kvetmi ponúkaných interiérových či exteriérových bonsajov: Vo všeobecnosti sa verí, že pestovať BONSAJE by sa z pohľadu feng šuej nemalo. Vyhádza sa totiž zo skutočnosti, že bonsaj je vlastne zmenšenina, navyše vytvorená umelo - zrezávaním konárokov a koreňov v miske. Čiže zásahom človekom. Bonsaj rastie aj pomalšie ako iné druhy rastlín. Takže mohlo by sa zdať, že ak nechcete byť nijako v raste obmedzovaní, určite nesiahajte po bonsaji. V skutočnosti je to však trochu inak. Rovnako ako akákoľvek iná interiérová rastlina, aj bonsaje asimilujú, vytváraju cenný kyslík. Pri správnej voľbe umiestnenia môžu dokonca veľmi dobre prosperovať, čo sa samozrejme prejaví aj na ich vzhľade. Sú to zdravé a statné rastliny udržiavané s láskou. Verte, že pobyt v ich blízkosti zanechá vo vás len tie najlepšie dojmy a ich dobrý zdravotný stav sa premietne aj do pohody ľudí obývajúcich daný priestor. Preto, ak patríte k milovníkom bonsajov, neodmietajte ich apriori len preto, že je to niekde napísané. Napokon, ak vám je istým spôsobom neprirodzené na skutočných bonsajoch skracovať konáriky či pri presádzaní korene, môžete (aspoň čo sa týka konárov a výhonkov) tak urobiť aj u bežných interiérových rastlín. Vytvoriť si "bonsaj" môžete z druhov ako je napríklad dracéna (Dracaena), juka (Yucca), nolina (Beaucarnea), ale použiť môžete na zrezávanie aj akýkoľvek iný druh, ktorý vytvára polodrevnaté či drevnaté kmienky. Postupným skracovaním a prerezávaním výhonov získa váš "bonsaj" na vzhľade - bude upravenejší a kompaktnejší. Napokon, každá interiérová rastlina pestované v ozdobnom kvetináči je svojím spôsobom "bonsaj", ktorý sa umelo pestuje v domácnosti či v kancelárii...     Copyright © 2017, HOYA, s.r.o. All rights reserved
2.11.2017 viac »