pH a jeho význam

PDF Tlačiť E-mail

Aj keď je to možno jeden z najviac prehliadaných aspektov, pH je veľmi dôležité v hydroponickom, ekologickom, rovnako ako aj pri pestovaní rastlín v zemine.

 

pH je veličina vyjadrujúca koncentráciu iónov, ktorých pomer určuje kyslosť alebo zásaditosť organického prostredia. Meria sa rôznymi testermi (napríklad aj lakmusovými papierikmi, pričom červená farba na ňom značí kyslosť a modrá zásadu) na stupnici od 1-14, pričom hodnota 7 je neutrálna. Kyslé pôdy majú hodoty od 0 do 6,9 a, naopak, zásadité pôdy sú od 7,1 do 14. Keďže keramzit má stále ph 7, odpadá jeho dodatočná úprava (u zeminy je, naopak, úprava pH oveľa komplikovanejšia) a jediné, čo sa prispôsobuje pre potreby rastlín je úprava živného roztoku.

Ako sme už uviedli v úvode, termín pH sa vzťahuje na obsah vodíkových a hydroxylových iónov v roztoku. Roztoky ionizujú do kladných a záporných iónov. V prípade, že roztok obsahuje viac katiónov (pozitívnych iónov) vodíka než aniónov
(negatívnych iónov) hydroxylu, pôda je kyslá (s hodnotou pH 1 až 6,9). Naopak, v prípade, že roztok má viac aniónov hydroxylu ako katiónov vodíka, výsledkom je alkalická (hydroxydová) pôda (7,1-14).

Čistá voda má rovnováhu katiónov vodíka (H +) a aniónov hydroxylu (OH - ), preto je pH neutrálne (pH = 7). Ak je voda kalná, môže mať hodnotu pH vyššiu alebo nižšiu, ako 7.

Stupnica pH je logaritmická, čo znamená, že každá jednotka na mierke ph pri zmene ph sa rovná desaťnásobku koncentrácie iónov vodíka a hydroxylu. Povedané inak, roztok s pH 6,0 je 10 krát kyslejší než roztok o hodnote pH 7,0 a roztok s hodnotou pH 5,0 by je opäť 10 krát kyslejší než roztok s ph 6,0, ale zároveň aj 100 krát kyslejší než roztok s pH 7,0. To znamená, že keď potrebujete nastaviť pH živného roztoku
jeho úpravou a budete musieť presunúť hodnotu o 2 body (napríklad: z 7,5 na 5,5), budete musieť použiť 10-krát silnejšie nastavenie, než ako by ste museli upraviť hodnotu ph iba 1 bod (z 7,5 na 6,5).
PREČO JE pH TAKÉ DÔLEŽITÉ?

Ak hodnota pH nie je na vhodnej úrovni, rastlina stratí schopnosť absorbovať niektoré zo základných prvkov potrebných pre jej zdravý rast. Pre všetky rastliny existuje konkrétna hodnota pH, pri ktorej je rastlina schopná produkovať optimálne výsledky. Táto hodnota pH je samozrejme u každej rastliny odlišná, ale všeobecne väčšina rastlín dáva prednosť mierne kyslému prostrediu (medzi 5,5-6,0), aj keď väčšina rastlín môže ešte prežiť v prostredí s hodnotou pH medzi 5,0 a 7,5.

Ak pH je vyššie ako 6,5, niektoré zo živín a stopových prvkov sa môžu začať zrážať a držať na stenách nádrže a rastúce komory. Napríklad: železo sa spolovice vyzráža pri hodnote pH 7,3 a pri hodnote asi 8,0 prakticky v roztoku nebude vôbec. Aby boli rastliny používať živiny, musia sa najprv rozpustiť v roztoku. Akonáhle sú však živiny v roztoku vyzrážané, vaše rastliny už nebudú môcť ich absorbovať a budú trpieť ich nedostatkom, až nakoniec uhynú, pokiaľ nebudú upravené hodnoty. Niektoré živiny sa môžu vyzrážať z roztoku, aj keď pH klesá.


KONTROLA pH

Keď pestujete rastliny hydroponicky, kontrola ako aj úprava pH živného roztoku je celkom jednoduchá záležitosť. Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť pH živného roztoku v hydroponickom systéme.

Testovacie prúžky papiera sú pravdepodobne najlacnejším spôsobom, ako skontrolovať pH živného roztoku. Tieto papierové pásky sú impregnované, citlivé voči farbivám, ktoré menia farbu, keď sú pásiky ponorené do živného roztoku. Papierové prúžky sa potom porovnájú s farebnou stupnicou pre stanovenie úrovne pH roztoku, ktorý je skúšaný. Tieto testovacie prúžky sú lacné, ale môže byť tiež pre necvičené oko
ťažké na prečítanie, pretože vo farbách môžu byť jemné rozdiely.

Kvapalné testovacie pH súpravy sú pravdepodobne najviac populárna metóda na kontrolu pH pre záhradníka - nadšenca. Tieto testovacie súpravy pracujú pridaním niekoľkých kvapiek na pH citlivé farbivo do malého množstva živného roztoku a potom porovnaním farby vzniknutého roztoku s farebnou stupnicou. Aj keď je táto metóda o niečo nákladnejšia ako klasické testovacie prúžky, sú ľahšie na čítanie, veľmi presné a spoľahlivé.

Najdokonalejším "high-tech" spôsobom, ako skontrolovať pH, je použitie digitálnych metrov. Tieto merače sú k dispozícii v obrovskej škále veľkostí a cien. Najobľúbenejším typom z pH metra pre bežného nadšenca flóry a zahradníčenia je digitálne pero. Tieto perá sú vyrábané niekoľkými rôznymi spoločnosťami a sú veľmi užitočné a jednoduché na použitie. Stačí jednoducho ponoriť elektródu do živného roztoku na niekoľko okamihov a hodnota pH sa zobrazí na LCD displeji prístroja.

Merače hodnoty pH sú veľmi presné (ak sú správne kalibrované) a tiež rýchle. Je však potrebné, aby sa s nimi zaobchádzalo správne, inak sa vám pokazia. Elektródy musia byť udržiavané v čistote a niektoré zase musia byť po celú dobu mokré. Merače hodnoty pH sú v skutočnosti veľmi citlivé voltmetre a sú aj viac náchylné na problémy s elektródou. Taktiež sú citlivé aj na teplotu. Mnoho meračov na trhu majú automatickú teplotnú kompenzáciu (ATC), ktorá opravuje čítanie s ohľadom na teplotu. Na merače bez ATC by sa hodnota pH by sa mala skontrolovať zakaždým v rovnakom čase, aby sa minimalizovali výkyvy súvisiace s teplotou. Merače pH je zvyčajne potrebné kalibrovať častejšie, pretože hodnoty môžu kolísať. U väčšiny pier musia byť špičky uložené v úložnom elektródovom roztoku, alebo vo vyrovnávacom roztoku a nemali by sa v žiadnom prípade nechať preschnúť. Keďže sú však merače pH viac kazivejšie, je lepšie mať ako zálohu buď klasické testovacie prúžky alebo tekutú testovaciu sadu pH.

ÚPRAVA pH

Existuje niekoľko chemikálií, ktoré používajú zahradníci pre úpravu pH. Najpopulárnejšie sú kyselina fosforečná (k zníženiu hodnoty pH) a hydroxid draselný (k zvýšeniu hodnoty pH). Obe z týchto chemikálií sú relatívne bezpečné, hoci môžu spôsobiť popálenie a nikdy by nemali prísť do styku s očami. Väčšina obchodov s hydroponickými potrebami predáva regulátory pH, ktoré sa zriedia na dostatočne bezpečnú úroveň a majú jednoduché použitie. Koncentrované regulátory môžu spôsobiť veľké zmeny v pH.

Aj niekoľko ďalších chemických látok môže byť použitých na úpravu pH hydroponických živných roztokov. Kyselina dusičná a kyselina sírová môžu byť použité na zníženie pH, ale sú oveľa nebezpečnejšie ako kyselina fosforečná. Napríklad jedlá kyselina citrónová sa niekedy používa v ekologickom zahradničení na zníženie pH.

Pred kontrolou a následnou úpravou pH roztoku vždy pridajte živiny do vody. Hnojivo, vzhľadom na svoje chemické zloženie, zvyčajne zníži pH vody. Po pridaní živín a premiešaní roztoku skontrolujte pH. Pokiaľ je treba pH upraviť, pridajte príslušný regulátor. Použite radšej malé množstvo. Znovu skontrolujte pH a opakujte vyššie uvedené kroky, pokým nebude pH na potrebnej hodnote. Čím častejšie budete upravovať hodnotu pH, tým skôr získate v tom cvik.

Hodnota pH živného roztoku bude mať tendenciu stúpať, ako sa rastliny používajú živiny. V dôsledku toho je potrebné, aby sa hodnota pH pravidelne kontrolovala a v prípade potreby upravila. pH by sa malo skontrolovať počas dňa. Každý systém hydroponického pestovania mení aj pH v závislosti od rôznych faktorov. Typ použitého pestovateľského substrátu, počasie, druh rastliny a dokonca aj jej vek má vplyv na kolísanie pH.

Chcete byť informovaní o nových príspevkoch ohľadom pestovania rastlín? Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku. Je nás už vyše 23 tisíc!


 

 

Copyright © 2015, HOYA, s.r.o. All rights reserved


 
Rady a tipy všetky články
What can office plants reveal? There were written so many articles about the importance of indoor plants in your homes and work places. They can clean the air, they do help to keep your places comfortable, pleasurable and so homy. They can be even a reflection of your mood and current situation as well. The plants will tell about you everything, because they "know" you. We mean the conditions they're living in. Surely you have already noticed it. There's something extraordinary, so "talkative", what can describe, reveal your current status and economic indicators of your company right away. Is your business doing well, or are you in bankruptcy? Are you going through a tense period right now? Or are you at the top of your field of industry, greatest of all time? Leaders? You can see it at the first sight. Look at your office plants and judge it for yourself.Answer the following questions...Have you selected suitable plant species and planters or other necessary accessories? Are the plants located in the right places? Did you provide them appropriate care? Is your office in an old building or are you renting a new one? Is that building in the city center, or is your "neighbor" a car park or even worse, are you on the periphery? Do you have a splendid view of the river or do you have the office windows directed to the rubbish? And do you ever have any plants in your office? Do they thrive well or do they just vegetate? By the way, is your business doing well? Do you have any reserves? Do you need something to improve? You can see everything on your office plants. No joke!We can reveal what your plants "talk" about you as well as the financial condition and potencial of your business. Please read on.#1If you use common plastic pots for your plants and they look like they were watered long months ago, they're stagnating, and (or) full of pests and disease.What does it mean?Perhaps you will not be surprised that your business is just one big problem. At least, it will be. Sooner or later. Definitely once. You're always fighting with all your bills and trying to keep up good level at all cost. Or do you have already debts, executions? Get rid of them, or better, avoid them! You ought to do something with it!#2If you use common plastic (ceramic or whatever sort of) pots, and your office plants seem to look good.What does it mean?Your business is doing well, almost unaccountably. Is it possible? How can your business ever work in this way? You're really lucky man! Indeed! But in spite of this fact, you're not using fully (or you don't know how to use) your financial potential. That's so awful!#3If you use your money, among other things, on better sorts of pots or modern planters and your plants don't thrive well.What does it mean?Don't be perfect in everything, please! You don't need it as much as you don't need to have everything so stylish, up-to-date and expensive! Oh Gosh! You don't need all this uselessness you spent so much money on! By the way, we mean those luxury plant decorations, of course! Concentrate on the proper things you're so excellent in and which help you make money!#4If you spend your money, among other things, on whatever sorts of pots or modern planters which suit you and your plants thrive well.What does it mean?This is Your time, Your playground and You're full of Energy! Your business as well. You are the Winner! You're really excellent! Profit is your nickname! With reserves... See the explanation for #2, please and make a little progress. Everything can be better!#5If you spend your money, among other things, on better (or whatever) sorts of pots or modern planters and your plants thrive very well, grow fast, so you can multiply them (hypothetically) and they even bloom regularly.What does it mean?Congratulations! Your business is doing really very well. Even more than you can imagine! You are economically so strong, progressive fully, and expanding fast. And, let's say it in full - your financial potential is really gigantic! We dare to quantify it - the global value of doing your business is more than 5 hundred million U.S. dollars! Literally. #6If you don't have any plants, and your business is 'out of order'.What does it mean?Oh man! You keep on complaining?! And guess what? Your business isn't working. Justly! It is just your fault! See the explanation for #1 and wake up finally! Please, please, please! Make something with it quickly, in your own interest! Your offices could have been so healthy with plants, and still would have looked cozy!#7If you don't have any (or just few) plants, and your business is doing well.What does it mean?What to say? Are you satisfied? Don't you want some more? Do you really know the meaning of the phrase "financial potential"? Too many questions for you? And no answer here? Have you ever thought about it? Are you OK? Really? What the hell we're talking about?!#8If you have got plants in your offices ( and it doesn't matter if they are healthy or not), and your business is put in chaos.What does it mean?Hm. Here's our advice. Change your gardener or remove all your plants! See the explanation for #1 and #3 and concentrate more on your business! Soon you'll see the results!#9If you have got lots of healthy and blooming plants in your offices and your business is doing really very well - nay, it's flourishing.What does it mean?There's no need to change anything. You are so concentrated and focused fully on your business. Everything's working great. And, probably you've been contacting us.Large amounts of money that you give for interior greenery don't mean automatically that your business were (are or will be) doing well. The more durable and healthier your office plants are, the more durable and healthy your business is. This is the most important. Remember that.     Copyright © 2017, HOYA, s.r.o. All rights reserved
18.8.2018 viac »
RASTLINY KTORÉ PRIŤAHUJÚ SMOLU - SKUTOČNE? 3.časť - REZANÉ KVETY A KYTICE Iste sa nenájde nik, kto po tom, čo dostal kyticu rezaných kvetov do daru, ju ihneď šmarí do koša. U nás na Slovensku je zauívaným zvykom nosiť na akúkoľvek príležitost kvety. Inde sa zase nosia len na cintoríny alebo sú dokonca považované za symbol smrti. Aj keď odrezané či odstihnuté kvety vo váze rýchlo hynú, neznamená to, že by ste sa teraz mali vyhýbať všetkým kvetinárstvam. Pohľad na pekne naaranžované kytice je vskutku povznášajúci. V dnešných časoch dostať v obchodoch s kvetmi nielen široký sortiment rezaných kvetov ale aj celú plejádu prípravkov, ktoré dokážu predĺžiť ich životnosť vo vázach. Existuje zopár trikov, ako narábať s rezanými kvetmi, aby ste sa z nich mohli tešiť čo najdlhšie. Podobné platia aj pre aranžmány do aranžovacej hmoty napichané kvety. Čo si všímať, aby vám kvety v kyticiach alebo aranžmánoch vydržali čo najdlhšie?   - Ak je to možné, uchovávajte kvety, ktoré ste dostali pri nejakej príležitosti na miestach bez priameho slnečného žiarenia, mimo výhrevných telies a bez prievanu. Pri teplotách nad 20°C začína u kvetov proces zmien, ktoré urýchľujú ich hynutie. Ak vy sami kúpite v predstihu kyticu určenú pre niekoho iného, skladujte ju pokiaľ možno v chladnej miestnosti. Ideálne je chladiace zariadenie s nastavenými teplotami od 5 do 10°C ale postačí aj chladná nevykurovaná miestnosť.     - Neukladajte kvety do blízkosti televízorov, kde ich vyžarujúce teplo rovnako môže spustiť proces umierania kvetov. - Ak ste skúsenými pestovateľmi rastlín, iste viete, že mnohým kvitnúcim izbovým rastlinám sa dá napomôcť kvitnutiu tak, že k nim umiestnite ovocie. To totiž vylučuje etylén, ktorý vyvoláva v rastlinách ich rozkvitanie. U kvetov vo váze je etylén však rozsudok smrti. Vyvarujte sa preto vystaveniu kytice pri ovocí ako banán, jablká či citrusy. - Aj čistota vázy má vplyv na trvácnosť kvetov. Preto pred použitím vázu dôkladne umyte a poriadne vnútro vypláchnite.     - Samotná voda by mala byť izbovej teploty až mierne teplá. Voda sa samozrejme odparuje tým viac, čím je teplota v miestnosti vyššia. Preto vodu pravidelne dolievajte a po 2-3 dňoch (keď ste použili výživu) ju pri prvom výskyte hnilôb celkom vymeňte. Pri výmene nezabudnite tiež stonky zostihnúť. - Na trvácnosť kvetov majú veľký vplyv aj listy kvetov. Pred vložením kvetov do vázy je lepšie čo najviac listov odstrániť. Čím väčšie sú listy, tým silnejšie bude aj vyparovanie vody z nich. Zabránite tak ich rýchlemu ovädnutiu, čo je na prvý pohľad nepekné. Rovnako odstránením listov zabránite aj vzniku hniloby, ktorá spôsobí únik škodlivých látok do vody. Vidieť to najmä u ruží, orgovánu či chryzantém. - Je lepšie zoskupovať kvety kvitnúce v tom istom období. Takisto myslite na to, že určité kvety vyniknú vo váze samé, čiže ich nekombinujte s inými. Napríklad narcis si vo váze vystačí aj sám, keďže do vody vypúšťa látky, ktoré spôsobujú hynutie konkurenčných kvetov. Ak však spozorujete v kytici prvé zvädnuté kvety, odstráňujte ich priebežne.     - Nedostatočný príjem vody alebo jej znečistenie sa prejavuje skorým zväsením hlávok kvetov. Bohužiaľ, ak v obchodoch, kde sú ponúkané aj kvety, použijú znečistenú vodu, uchovateľnosť kvetov sa nepredĺži, aj keď si vy necháte doma na tom záležať. Preto radšej nekupujte hotové kytice v obchodoch, v ktorých nepatria kvety k hlavnému artiklu ponuky. Navyše, v týchto obchodných sieťach nie sú prostriedky na zabezpečenie kvetov proti vädnutiu. - u aranžmánov skontrolujte, či je aranžovacia hmota dostatočne vlhká, ak nie je, dolejte vodu - dolievať môžete aj vodu, do ktorej ste nechali rozpustiť výživu pre kvety   - ak to nie je nutné, nevyberajte z aranžmánu jednotlivé kvety. Vyberajte len s príznakmi zhnitia či usušenia. Ak kvety sklopia svoje hlávky, je to znak, že im chýba voda. Vyberte ich preto z aranžmánu, stonku zrežte a kvet nechajte voľne ponorený vo vode (najmä hortenzie). Po napití vodou ich môžete zapichnúť naspäť do aranžmánu. V neposlednom rade, rovnako ako u kvetináčových rastlín, aj u rezaných kvetov platí, že čím lepšie kvety samé si vyberiete, tým dlhšie aj vydržia. Čo to znamená? Ak idete s kyticou gratulovať o pár dní, nechajte si radšej zhotoviť novú kyticu z kvetov, ktoré sú aktuálne v ponuke. Máte tak akú - takú istotu, že vyhotovená kytica podľa vášho výberu ešte zopár dní, kým sa vyberiete za gratulantom, vydrží. Aj keď bývajú v ponuke už hotové kytice, nie vždy musia byť vyhotovené hneď v deň predaja. Ak sa totiž nepredajú, bývajú udržiavané v špeciálnych chladiacich zarianeniach. Takže môžu vydržať takmer neporušené aj niekoľko dní.  Ak však potrebujete kvety hneď v ten daný deň, môžete si vyberať aj z už zhotovených kytíc. Pri kúpe kytíc myslite aj na ďalšiu skutočnosť: rezané kvety, kým sa dostanú do obchodov, môžu byť dodatočne upravované. A to buď hneď v zahradníctvach, kde sa pestujú, v skladoch alebo aj v kvetinárstvach. Týka sa to najmä rezanej zelene, listov, ktoré bývajú striekané leskom. Niektoré kvety (napríklad chryzantémy, ruže a tulipány) sú zase umelo dofarbované. Už na hotové kytice, aby vydržali čerstvé a pekné čo najdlhšie, sa zvykne aplikovať postrek proti nadmernému vyparovaniu vody, čo je síce z jednej strany dobré. Kvety tak vydržia aj v teplejších dňoch či miestnostiach. Je potrebné si však uvedomiť, že všetky látky či postreky sú chemikálie, ktoré sa postupne do ovzdušia vyparujú a môžu narobiť problémy napríklad alergikom. Niektoré kvety (ľalie) majú extrémne silnú prirodnú arómu.    Copyright © 2017, HOYA, s.r.o. All rights reserved Uložiť
2.11.2017 viac »
RASTLINY KTORÉ PRIŤAHUJÚ SMOLU - SKUTOČNE? 2.časť - KAKTUSY Ďalšiu skupinu rovnako zaznávaných rastlín s pokryvenou povesťou tvoria KAKTUSY. Podobne ako u bonsajov, aj u kaktusov je to dané ich morfologickými znakmi. Na ich lodyhách sa nachádzajú tŕne, ktoré bodajú, a tým signalizujú negatívnu energiu. Nakoniec, tŕne slúžia kaktusov vo voľnej prírode na obranu. Preto by sa mohlo zdať, že starostlivosťou o kaktusu si takto vytvárate zárodky pre choroby, nešťastia či straty.   Získali si srdcia mnohých, aj keď "kvety" na nich nalepené, sú slamienky (Helichrysum): Nešťastie však nechodí po horách ale po ľuďoch, nezvaľujte preto prípadnú nepriazeň osudu na rastliny, kaktusy. Isto, ostňom je lepšie sa vyhnúť a, pravda, v rodine s malými deťmi to platí dvojnásobne. Ak by ste sa však mali orientovať iba podľa detí, domácnosti by zívali prázdnotou. Patria medzi obľúbené druhy kaktusov: Bradavkovec (Mammillaria): Preto je namieste zdravý rozum. - nevystavujte a nedržte kaktusy na miestach, kde prespávate. Ostne skutočne nepridajú na kvalite vášmu spánku. - vyvarujte sa umiestnenia kaktusov na miestach, kde sa pohybujú malé deti, ktoré by sa o ne mohli začať zaujímať viac, ako je vám milé. Takisto neumiestňujte kaktusy na miestach, kde je čulý pohyb alebo sa tam zdržiava viac ľudí. - ak ste v mladosti pestovali kaktusy, nemusíte sa ich teraz v neskoršom veku vzdávať. Umiestnite ich radšej na menej dostupné miesto vyhradené len pre ne. Prípadne, ak máte možnosť, do oddelenej, inak ohraničenej miestnosti alebo miestnosti s obmedzeným vstupom. Vytvorte si kaktusárium.     - Ak sa však kaktusov nedokážete vzdať a radi by ste im venovali "dôstojnejšie" miesto u vás doma alebo v práci, vyberte im priestor pri počítači, televízore či akomkoľvek zariadení tvoriacom elektromagnetické žiarenie. O tejto schopnosti sa vie naozaj veľmi málo, a pritom vám vďaka nej kaktusy vedia naozaj pomôcť. Viete napríklad, že sa už robili pokusy na žeruche a vplyve žiarenia z mobilných telefónov a smartfonov na ňu? Zistilo sa, že v bezprostrednej blízkosti wifi rútera nedokážu žiť a ďalej rásť, dokonca rýchlo uhynú. Naproti tomu, kaktusy sú "vybavené" vhodným ochranným "obrnením", a preto sú priam predurčené na tento účel. Pamätajte na známe "klin sa klinom vybíja". Ďalší dôvod, prečo sa ich nevzdať: aj kaktusy sú rastliny a pri dobrej starostlivosti sa vám dokážu odvďačiť svojimi kvetmi. Vzdali by ste sa ich len kvôli ich ostňom?   Copyright © 2017, HOYA, s.r.o. All rights reserved
2.11.2017 viac »