pH a jeho význam

PDF Tlačiť E-mail

Aj keď je to možno jeden z najviac prehliadaných aspektov, pH je veľmi dôležité v hydroponickom, ekologickom, rovnako ako aj pri pestovaní rastlín v zemine.

 

pH je veličina vyjadrujúca koncentráciu iónov, ktorých pomer určuje kyslosť alebo zásaditosť organického prostredia. Meria sa rôznymi testermi (napríklad aj lakmusovými papierikmi, pričom červená farba na ňom značí kyslosť a modrá zásadu) na stupnici od 1-14, pričom hodnota 7 je neutrálna. Kyslé pôdy majú hodoty od 0 do 6,9 a, naopak, zásadité pôdy sú od 7,1 do 14. Keďže keramzit má stále ph 7, odpadá jeho dodatočná úprava (u zeminy je, naopak, úprava pH oveľa komplikovanejšia) a jediné, čo sa prispôsobuje pre potreby rastlín je úprava živného roztoku.

Ako sme už uviedli v úvode, termín pH sa vzťahuje na obsah vodíkových a hydroxylových iónov v roztoku. Roztoky ionizujú do kladných a záporných iónov. V prípade, že roztok obsahuje viac katiónov (pozitívnych iónov) vodíka než aniónov
(negatívnych iónov) hydroxylu, pôda je kyslá (s hodnotou pH 1 až 6,9). Naopak, v prípade, že roztok má viac aniónov hydroxylu ako katiónov vodíka, výsledkom je alkalická (hydroxydová) pôda (7,1-14).

Čistá voda má rovnováhu katiónov vodíka (H +) a aniónov hydroxylu (OH - ), preto je pH neutrálne (pH = 7). Ak je voda kalná, môže mať hodnotu pH vyššiu alebo nižšiu, ako 7.

Stupnica pH je logaritmická, čo znamená, že každá jednotka na mierke ph pri zmene ph sa rovná desaťnásobku koncentrácie iónov vodíka a hydroxylu. Povedané inak, roztok s pH 6,0 je 10 krát kyslejší než roztok o hodnote pH 7,0 a roztok s hodnotou pH 5,0 by je opäť 10 krát kyslejší než roztok s ph 6,0, ale zároveň aj 100 krát kyslejší než roztok s pH 7,0. To znamená, že keď potrebujete nastaviť pH živného roztoku
jeho úpravou a budete musieť presunúť hodnotu o 2 body (napríklad: z 7,5 na 5,5), budete musieť použiť 10-krát silnejšie nastavenie, než ako by ste museli upraviť hodnotu ph iba 1 bod (z 7,5 na 6,5).
PREČO JE pH TAKÉ DÔLEŽITÉ?

Ak hodnota pH nie je na vhodnej úrovni, rastlina stratí schopnosť absorbovať niektoré zo základných prvkov potrebných pre jej zdravý rast. Pre všetky rastliny existuje konkrétna hodnota pH, pri ktorej je rastlina schopná produkovať optimálne výsledky. Táto hodnota pH je samozrejme u každej rastliny odlišná, ale všeobecne väčšina rastlín dáva prednosť mierne kyslému prostrediu (medzi 5,5-6,0), aj keď väčšina rastlín môže ešte prežiť v prostredí s hodnotou pH medzi 5,0 a 7,5.

Ak pH je vyššie ako 6,5, niektoré zo živín a stopových prvkov sa môžu začať zrážať a držať na stenách nádrže a rastúce komory. Napríklad: železo sa spolovice vyzráža pri hodnote pH 7,3 a pri hodnote asi 8,0 prakticky v roztoku nebude vôbec. Aby boli rastliny používať živiny, musia sa najprv rozpustiť v roztoku. Akonáhle sú však živiny v roztoku vyzrážané, vaše rastliny už nebudú môcť ich absorbovať a budú trpieť ich nedostatkom, až nakoniec uhynú, pokiaľ nebudú upravené hodnoty. Niektoré živiny sa môžu vyzrážať z roztoku, aj keď pH klesá.


KONTROLA pH

Keď pestujete rastliny hydroponicky, kontrola ako aj úprava pH živného roztoku je celkom jednoduchá záležitosť. Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť pH živného roztoku v hydroponickom systéme.

Testovacie prúžky papiera sú pravdepodobne najlacnejším spôsobom, ako skontrolovať pH živného roztoku. Tieto papierové pásky sú impregnované, citlivé voči farbivám, ktoré menia farbu, keď sú pásiky ponorené do živného roztoku. Papierové prúžky sa potom porovnájú s farebnou stupnicou pre stanovenie úrovne pH roztoku, ktorý je skúšaný. Tieto testovacie prúžky sú lacné, ale môže byť tiež pre necvičené oko
ťažké na prečítanie, pretože vo farbách môžu byť jemné rozdiely.

Kvapalné testovacie pH súpravy sú pravdepodobne najviac populárna metóda na kontrolu pH pre záhradníka - nadšenca. Tieto testovacie súpravy pracujú pridaním niekoľkých kvapiek na pH citlivé farbivo do malého množstva živného roztoku a potom porovnaním farby vzniknutého roztoku s farebnou stupnicou. Aj keď je táto metóda o niečo nákladnejšia ako klasické testovacie prúžky, sú ľahšie na čítanie, veľmi presné a spoľahlivé.

Najdokonalejším "high-tech" spôsobom, ako skontrolovať pH, je použitie digitálnych metrov. Tieto merače sú k dispozícii v obrovskej škále veľkostí a cien. Najobľúbenejším typom z pH metra pre bežného nadšenca flóry a zahradníčenia je digitálne pero. Tieto perá sú vyrábané niekoľkými rôznymi spoločnosťami a sú veľmi užitočné a jednoduché na použitie. Stačí jednoducho ponoriť elektródu do živného roztoku na niekoľko okamihov a hodnota pH sa zobrazí na LCD displeji prístroja.

Merače hodnoty pH sú veľmi presné (ak sú správne kalibrované) a tiež rýchle. Je však potrebné, aby sa s nimi zaobchádzalo správne, inak sa vám pokazia. Elektródy musia byť udržiavané v čistote a niektoré zase musia byť po celú dobu mokré. Merače hodnoty pH sú v skutočnosti veľmi citlivé voltmetre a sú aj viac náchylné na problémy s elektródou. Taktiež sú citlivé aj na teplotu. Mnoho meračov na trhu majú automatickú teplotnú kompenzáciu (ATC), ktorá opravuje čítanie s ohľadom na teplotu. Na merače bez ATC by sa hodnota pH by sa mala skontrolovať zakaždým v rovnakom čase, aby sa minimalizovali výkyvy súvisiace s teplotou. Merače pH je zvyčajne potrebné kalibrovať častejšie, pretože hodnoty môžu kolísať. U väčšiny pier musia byť špičky uložené v úložnom elektródovom roztoku, alebo vo vyrovnávacom roztoku a nemali by sa v žiadnom prípade nechať preschnúť. Keďže sú však merače pH viac kazivejšie, je lepšie mať ako zálohu buď klasické testovacie prúžky alebo tekutú testovaciu sadu pH.

ÚPRAVA pH

Existuje niekoľko chemikálií, ktoré používajú zahradníci pre úpravu pH. Najpopulárnejšie sú kyselina fosforečná (k zníženiu hodnoty pH) a hydroxid draselný (k zvýšeniu hodnoty pH). Obe z týchto chemikálií sú relatívne bezpečné, hoci môžu spôsobiť popálenie a nikdy by nemali prísť do styku s očami. Väčšina obchodov s hydroponickými potrebami predáva regulátory pH, ktoré sa zriedia na dostatočne bezpečnú úroveň a majú jednoduché použitie. Koncentrované regulátory môžu spôsobiť veľké zmeny v pH.

Aj niekoľko ďalších chemických látok môže byť použitých na úpravu pH hydroponických živných roztokov. Kyselina dusičná a kyselina sírová môžu byť použité na zníženie pH, ale sú oveľa nebezpečnejšie ako kyselina fosforečná. Napríklad jedlá kyselina citrónová sa niekedy používa v ekologickom zahradničení na zníženie pH.

Pred kontrolou a následnou úpravou pH roztoku vždy pridajte živiny do vody. Hnojivo, vzhľadom na svoje chemické zloženie, zvyčajne zníži pH vody. Po pridaní živín a premiešaní roztoku skontrolujte pH. Pokiaľ je treba pH upraviť, pridajte príslušný regulátor. Použite radšej malé množstvo. Znovu skontrolujte pH a opakujte vyššie uvedené kroky, pokým nebude pH na potrebnej hodnote. Čím častejšie budete upravovať hodnotu pH, tým skôr získate v tom cvik.

Hodnota pH živného roztoku bude mať tendenciu stúpať, ako sa rastliny používajú živiny. V dôsledku toho je potrebné, aby sa hodnota pH pravidelne kontrolovala a v prípade potreby upravila. pH by sa malo skontrolovať počas dňa. Každý systém hydroponického pestovania mení aj pH v závislosti od rôznych faktorov. Typ použitého pestovateľského substrátu, počasie, druh rastliny a dokonca aj jej vek má vplyv na kolísanie pH.

Chcete byť informovaní o nových príspevkoch ohľadom pestovania rastlín? Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku. Je nás už vyše 23 tisíc!


 

 

Copyright © 2015, HOYA, s.r.o. All rights reserved


 
Rady a tipy všetky články
RASTLINY KTORÉ PRIŤAHUJÚ SMOLU - SKUTOČNE? 3.časť - REZANÉ KVETY A KYTICE Iste sa nenájde nik, kto po tom, čo dostal kyticu rezaných kvetov do daru, ju ihneď šmarí do koša. U nás na Slovensku je zauívaným zvykom nosiť na akúkoľvek príležitost kvety. Inde sa zase nosia len na cintoríny alebo sú dokonca považované za symbol smrti. Aj keď odrezané či odstihnuté kvety vo váze rýchlo hynú, neznamená to, že by ste sa teraz mali vyhýbať všetkým kvetinárstvam. Pohľad na pekne naaranžované kytice je vskutku povznášajúci. V dnešných časoch dostať v obchodoch s kvetmi nielen široký sortiment rezaných kvetov ale aj celú plejádu prípravkov, ktoré dokážu predĺžiť ich životnosť vo vázach. Existuje zopár trikov, ako narábať s rezanými kvetmi, aby ste sa z nich mohli tešiť čo najdlhšie. Podobné platia aj pre aranžmány do aranžovacej hmoty napichané kvety. Čo si všímať, aby vám kvety v kyticiach alebo aranžmánoch vydržali čo najdlhšie?   - Ak je to možné, uchovávajte kvety, ktoré ste dostali pri nejakej príležitosti na miestach bez priameho slnečného žiarenia, mimo výhrevných telies a bez prievanu. Pri teplotách nad 20°C začína u kvetov proces zmien, ktoré urýchľujú ich hynutie. Ak vy sami kúpite v predstihu kyticu určenú pre niekoho iného, skladujte ju pokiaľ možno v chladnej miestnosti. Ideálne je chladiace zariadenie s nastavenými teplotami od 5 do 10°C ale postačí aj chladná nevykurovaná miestnosť.     - Neukladajte kvety do blízkosti televízorov, kde ich vyžarujúce teplo rovnako môže spustiť proces umierania kvetov. - Ak ste skúsenými pestovateľmi rastlín, iste viete, že mnohým kvitnúcim izbovým rastlinám sa dá napomôcť kvitnutiu tak, že k nim umiestnite ovocie. To totiž vylučuje etylén, ktorý vyvoláva v rastlinách ich rozkvitanie. U kvetov vo váze je etylén však rozsudok smrti. Vyvarujte sa preto vystaveniu kytice pri ovocí ako banán, jablká či citrusy. - Aj čistota vázy má vplyv na trvácnosť kvetov. Preto pred použitím vázu dôkladne umyte a poriadne vnútro vypláchnite.     - Samotná voda by mala byť izbovej teploty až mierne teplá. Voda sa samozrejme odparuje tým viac, čím je teplota v miestnosti vyššia. Preto vodu pravidelne dolievajte a po 2-3 dňoch (keď ste použili výživu) ju pri prvom výskyte hnilôb celkom vymeňte. Pri výmene nezabudnite tiež stonky zostihnúť. - Na trvácnosť kvetov majú veľký vplyv aj listy kvetov. Pred vložením kvetov do vázy je lepšie čo najviac listov odstrániť. Čím väčšie sú listy, tým silnejšie bude aj vyparovanie vody z nich. Zabránite tak ich rýchlemu ovädnutiu, čo je na prvý pohľad nepekné. Rovnako odstránením listov zabránite aj vzniku hniloby, ktorá spôsobí únik škodlivých látok do vody. Vidieť to najmä u ruží, orgovánu či chryzantém. - Je lepšie zoskupovať kvety kvitnúce v tom istom období. Takisto myslite na to, že určité kvety vyniknú vo váze samé, čiže ich nekombinujte s inými. Napríklad narcis si vo váze vystačí aj sám, keďže do vody vypúšťa látky, ktoré spôsobujú hynutie konkurenčných kvetov. Ak však spozorujete v kytici prvé zvädnuté kvety, odstráňujte ich priebežne.     - Nedostatočný príjem vody alebo jej znečistenie sa prejavuje skorým zväsením hlávok kvetov. Bohužiaľ, ak v obchodoch, kde sú ponúkané aj kvety, použijú znečistenú vodu, uchovateľnosť kvetov sa nepredĺži, aj keď si vy necháte doma na tom záležať. Preto radšej nekupujte hotové kytice v obchodoch, v ktorých nepatria kvety k hlavnému artiklu ponuky. Navyše, v týchto obchodných sieťach nie sú prostriedky na zabezpečenie kvetov proti vädnutiu. - u aranžmánov skontrolujte, či je aranžovacia hmota dostatočne vlhká, ak nie je, dolejte vodu - dolievať môžete aj vodu, do ktorej ste nechali rozpustiť výživu pre kvety   - ak to nie je nutné, nevyberajte z aranžmánu jednotlivé kvety. Vyberajte len s príznakmi zhnitia či usušenia. Ak kvety sklopia svoje hlávky, je to znak, že im chýba voda. Vyberte ich preto z aranžmánu, stonku zrežte a kvet nechajte voľne ponorený vo vode (najmä hortenzie). Po napití vodou ich môžete zapichnúť naspäť do aranžmánu. V neposlednom rade, rovnako ako u kvetináčových rastlín, aj u rezaných kvetov platí, že čím lepšie kvety samé si vyberiete, tým dlhšie aj vydržia. Čo to znamená? Ak idete s kyticou gratulovať o pár dní, nechajte si radšej zhotoviť novú kyticu z kvetov, ktoré sú aktuálne v ponuke. Máte tak akú - takú istotu, že vyhotovená kytica podľa vášho výberu ešte zopár dní, kým sa vyberiete za gratulantom, vydrží. Aj keď bývajú v ponuke už hotové kytice, nie vždy musia byť vyhotovené hneď v deň predaja. Ak sa totiž nepredajú, bývajú udržiavané v špeciálnych chladiacich zarianeniach. Takže môžu vydržať takmer neporušené aj niekoľko dní.  Ak však potrebujete kvety hneď v ten daný deň, môžete si vyberať aj z už zhotovených kytíc. Pri kúpe kytíc myslite aj na ďalšiu skutočnosť: rezané kvety, kým sa dostanú do obchodov, môžu byť dodatočne upravované. A to buď hneď v zahradníctvach, kde sa pestujú, v skladoch alebo aj v kvetinárstvach. Týka sa to najmä rezanej zelene, listov, ktoré bývajú striekané leskom. Niektoré kvety (napríklad chryzantémy, ruže a tulipány) sú zase umelo dofarbované. Už na hotové kytice, aby vydržali čerstvé a pekné čo najdlhšie, sa zvykne aplikovať postrek proti nadmernému vyparovaniu vody, čo je síce z jednej strany dobré. Kvety tak vydržia aj v teplejších dňoch či miestnostiach. Je potrebné si však uvedomiť, že všetky látky či postreky sú chemikálie, ktoré sa postupne do ovzdušia vyparujú a môžu narobiť problémy napríklad alergikom. Niektoré kvety (ľalie) majú extrémne silnú prirodnú arómu.    Copyright © 2017, HOYA, s.r.o. All rights reserved Uložiť
2.11.2017 viac »
RASTLINY KTORÉ PRIŤAHUJÚ SMOLU - SKUTOČNE? 2.časť - KAKTUSY Ďalšiu skupinu rovnako zaznávaných rastlín s pokryvenou povesťou tvoria KAKTUSY. Podobne ako u bonsajov, aj u kaktusov je to dané ich morfologickými znakmi. Na ich lodyhách sa nachádzajú tŕne, ktoré bodajú, a tým signalizujú negatívnu energiu. Nakoniec, tŕne slúžia kaktusov vo voľnej prírode na obranu. Preto by sa mohlo zdať, že starostlivosťou o kaktusu si takto vytvárate zárodky pre choroby, nešťastia či straty.   Získali si srdcia mnohých, aj keď "kvety" na nich nalepené, sú slamienky (Helichrysum): Nešťastie však nechodí po horách ale po ľuďoch, nezvaľujte preto prípadnú nepriazeň osudu na rastliny, kaktusy. Isto, ostňom je lepšie sa vyhnúť a, pravda, v rodine s malými deťmi to platí dvojnásobne. Ak by ste sa však mali orientovať iba podľa detí, domácnosti by zívali prázdnotou. Patria medzi obľúbené druhy kaktusov: Bradavkovec (Mammillaria): Preto je namieste zdravý rozum. - nevystavujte a nedržte kaktusy na miestach, kde prespávate. Ostne skutočne nepridajú na kvalite vášmu spánku. - vyvarujte sa umiestnenia kaktusov na miestach, kde sa pohybujú malé deti, ktoré by sa o ne mohli začať zaujímať viac, ako je vám milé. Takisto neumiestňujte kaktusy na miestach, kde je čulý pohyb alebo sa tam zdržiava viac ľudí. - ak ste v mladosti pestovali kaktusy, nemusíte sa ich teraz v neskoršom veku vzdávať. Umiestnite ich radšej na menej dostupné miesto vyhradené len pre ne. Prípadne, ak máte možnosť, do oddelenej, inak ohraničenej miestnosti alebo miestnosti s obmedzeným vstupom. Vytvorte si kaktusárium.     - Ak sa však kaktusov nedokážete vzdať a radi by ste im venovali "dôstojnejšie" miesto u vás doma alebo v práci, vyberte im priestor pri počítači, televízore či akomkoľvek zariadení tvoriacom elektromagnetické žiarenie. O tejto schopnosti sa vie naozaj veľmi málo, a pritom vám vďaka nej kaktusy vedia naozaj pomôcť. Viete napríklad, že sa už robili pokusy na žeruche a vplyve žiarenia z mobilných telefónov a smartfonov na ňu? Zistilo sa, že v bezprostrednej blízkosti wifi rútera nedokážu žiť a ďalej rásť, dokonca rýchlo uhynú. Naproti tomu, kaktusy sú "vybavené" vhodným ochranným "obrnením", a preto sú priam predurčené na tento účel. Pamätajte na známe "klin sa klinom vybíja". Ďalší dôvod, prečo sa ich nevzdať: aj kaktusy sú rastliny a pri dobrej starostlivosti sa vám dokážu odvďačiť svojimi kvetmi. Vzdali by ste sa ich len kvôli ich ostňom?   Copyright © 2017, HOYA, s.r.o. All rights reserved
2.11.2017 viac »
RASTLINY KTORÉ PRIŤAHUJÚ SMOLU - SKUTOČNE? 1.časť - BONSAJE Iste nám dáte za pravdu, že každý si svoj priestor doma alebo v práci dozdobuje po svojom. Tomu, čo si nakoniec vyberiete, by ste mali venovať dostatok pozornosti. Prečo? Nie všetky izbové rastliny sú totiž nositeľmi pozitívnej energie. Alebo je to celkom inak? Z našich stránok už viete, že napríklad vašu finančnú situáciu dokáže podporiť tzv. "bankovkový stromček" či "stromček plný peňazí" (Pachira aquatica). Rastlina s ľudovým názvom "rodinné šťastie" (Soleirolia soleirolii alebo tiež Helexine) zase dáva tušiť, kvôli čomu si získala sympatie... Tieto druhy, a nielen tie, prinášajú do domácností radosť a potešenie zo života. Niektorým je možno známa skutočnosť pestovať si doma tzv. "šťastný bambus" - Lucky bamboo, či už vo forme 1 či viacerých stoniek, ktoré sú vložených do vázy alebo akejsi pyramídy vytvorenej z množstva zrezaných, ozdobnou šnúrkou spojených a novými výhonmi narašených stoniek. Existujú však aj také izbové rastliny, ktorým by ste sa mali vyhýbať, pretože sú nosičmi negatívnej energie. Pozrime sa preto na ne bližšie. V nasledujúcich videách sú zobrazené najčastejšie podoby v obchodoch s kvetmi ponúkaných interiérových či exteriérových bonsajov: Vo všeobecnosti sa verí, že pestovať BONSAJE by sa z pohľadu feng šuej nemalo. Vyhádza sa totiž zo skutočnosti, že bonsaj je vlastne zmenšenina, navyše vytvorená umelo - zrezávaním konárokov a koreňov v miske. Čiže zásahom človekom. Bonsaj rastie aj pomalšie ako iné druhy rastlín. Takže mohlo by sa zdať, že ak nechcete byť nijako v raste obmedzovaní, určite nesiahajte po bonsaji. V skutočnosti je to však trochu inak. Rovnako ako akákoľvek iná interiérová rastlina, aj bonsaje asimilujú, vytváraju cenný kyslík. Pri správnej voľbe umiestnenia môžu dokonca veľmi dobre prosperovať, čo sa samozrejme prejaví aj na ich vzhľade. Sú to zdravé a statné rastliny udržiavané s láskou. Verte, že pobyt v ich blízkosti zanechá vo vás len tie najlepšie dojmy a ich dobrý zdravotný stav sa premietne aj do pohody ľudí obývajúcich daný priestor. Preto, ak patríte k milovníkom bonsajov, neodmietajte ich apriori len preto, že je to niekde napísané. Napokon, ak vám je istým spôsobom neprirodzené na skutočných bonsajoch skracovať konáriky či pri presádzaní korene, môžete (aspoň čo sa týka konárov a výhonkov) tak urobiť aj u bežných interiérových rastlín. Vytvoriť si "bonsaj" môžete z druhov ako je napríklad dracéna (Dracaena), juka (Yucca), nolina (Beaucarnea), ale použiť môžete na zrezávanie aj akýkoľvek iný druh, ktorý vytvára polodrevnaté či drevnaté kmienky. Postupným skracovaním a prerezávaním výhonov získa váš "bonsaj" na vzhľade - bude upravenejší a kompaktnejší. Napokon, každá interiérová rastlina pestované v ozdobnom kvetináči je svojím spôsobom "bonsaj", ktorý sa umelo pestuje v domácnosti či v kancelárii...     Copyright © 2017, HOYA, s.r.o. All rights reserved
2.11.2017 viac »